wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » PANELE INFORMACYJNE LCD I KONTROLA AKUMULATORÓW
0123
0
Kategorie
Zmiana języka
PolskiAngielskiRosyjski

PANELE INFORMACYJNE LCD I KONTROLA AKUMULATORÓWVOTRONIC Modular System - Cyfrowe jednostki pomiarowe - wszystko pod kontrolą

VOTRONIC cyfrowe jednostki pomiarowe są ważną częścią VOTRONIC modułowego systemu obejmującego różne możliwości wyświetlania. Są one niezbędne do pomiaru jak i kontroli zadań w przyczepie, camperze, jachcie lub pojeździe interwencyjnym. Tak w zakresie zarządzania zasilaniem urządzeń w pojeździe, jak również w celu uzyskania szczegółowych o nich informacji. Ważne tu są też precyzyjny pomiar i doskonała czytelność wyświetlaczy LCD, nawet z daleka. Ich pobór prądu jest tak niski, że jednostki mogą pozostać włączone w trybie ciągłym, co zapewnia stały dostęp do informacji na pierwszy rzut oka. VOTRONIC pomiarowe jednostki cyfrowe dają wszystkie pożądane informacje, rzeczywistą wartość wszystkich parametrów baterii, oraz dodatkowo czas, temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną. Wszystkie moduły  pasują do siebie tak z wyglądu jak i mechanicznie (identyczna wysokość 85 mm) . Niewielkie wymiary panelu przedniego i szczególnie mała głębokości montażu, tylko 18 mm, umożliwiają instalację w niemal dowolnej lokalizacji. Są one też chronione przed odwrotnym podłączeniem akumulatora,  i mogą być połączone za pomocą śrub zaciskowych lub łączników. Urządzenia te zostaną dostarczone z instrukcją montażu i obsługi, a także szablonem do wiercenia otworów w meblach.

 

alt                              LCD-Termometr / zegar S                                         

alt     

To ciekawe połączenie składa się z 3-stopniowego termometru i precyzyjnego kwarcowego zegara, mogącego współpracować z modułem radiowej kontroli czasu DCF. Szczególną jego cechą jest niski pobór prądu przez urządzenie, jak również duży wyświetlacz LCD, który może być odczytywany bardzo łatwo, nawet z dużej odległości. Białe podświetlenie tła wyświetlacza zapewnia dobrą czytelność nawet przy niesprzyjających warunkach oświetleniowych. Termometr mierzy temperaturę w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika, a temperaturę na zewnątrz za pomocą czujnika zewnętrznego. Dodatkowe wejście pomiarowe "3" może być użyte do nadzoru przechowywanych leków, lub żywności w lodówkach lub termosach itp. .

Dokładność skali pomiaru 0,1°C, zakresy pomiarowe wszystkich czujników to -30 ° C do +80 ° C. Część zegara wskazuje minuty i godziny w formacie 24 godzin, dzień tygodnia jest wyświetlany w dolnym rzędzie. Dokładność zegara jest bardzo duża i posiada on zasilanie awaryjne w razie zaniku zasilania akumulatora. W trybie DCF zegar (moduł DCF opcja dodatkowa) oddzielny segment wyświetlacza wskazuje dodatkowe informacje.

 

Woltomierze

Precyzyjny pomiar napięcia akumulatora daje pierwsze informacje na temat stanu naładowania baterii. Kiedy dostrzeżemy niski stan napięcia, możemy zareagować i uruchomić ładowanie akumulatora, aby zapobiec  całkowitemu i szkodliwemu rozładowaniu akumulatora. Niezwykle silne spadki napięcia podczas pracy dużych odbiorników najczęściej wskazują na słaby stan techniczny akumulatora. Nadmierne ładowanie spowodowane niekontrolowaną czy uszkodzoną ładowarką lub też innymi nieodpowiednimi źródłami ładowania -  widoczne jest przez zbyt wysokie napięcie.

Dzięki voltomierzowi możemy uniknąć kosztów związanych ze zniszczeniem akumulatora,  możemy też orientacyjnie wiedzieć na jak długo wystarczy nam energii z akumulatora, oraz jaką sprawność posiada nasz akumulator.

 

 

alt                  Duo Storage Battery Tester S                                     

alt

Ten moduł wyświetla dwa napięcia  - jedno akumulatora pokładowego i drugie akumulatora rozruchowego do wyboru. Pokazuje wyraźnie najważniejszy zakres napięcia akumulatora, z całkowitym rozładowaniem do maksymalnego napięcia ładowania. Wyświetlacz zbudowany z 10 LEDów dostarcza dość precyzyjne wartości napięcia akumulatora, wartości pośrednie są dobrze czytelne ze względu na różne jasności sąsiednich punktów świetlnych. Po naciśnięciu przycisku, można wybrać akumulator pokładowy lub startowy, lub wyłączyć wyświetlacz.

W przypadku niskich stanów napięcia akumulatora, czerwona dioda wskaźnika wskazuje, że jest już wymagane ładowanie akumulatora. Podłączenie odbywa się za pomocą zacisków z tyłu urządzenia. Duo Storage Battery Tester S jest wykonany w wersji pasującej do serii paneli VOTRONIC systemu modułowego. Wygląd (identyczne wysokości 85 mm) jest dostosowany do innych modułów VOTRONIC. Niewielkie wymiary panelu przedniego i szczególnie małej głębokości montażu tylko 15 mm umożliwiają instalację w niemal dowolnej lokalizacji.


 

alt           LCD woltomierz S                                                           

alt

Spełnia takie funkcje jak Duo Batery Tester  - jednak informacje te są wyświetlane w wersji cyfrowej. Dodatkowy wykres słupkowy obejmuje zakres od 10,5 do 15 voltów i wskazuje najważniejszy zakres napięcia akumulatora od całkowitego rozładowania do max. naładowania, w bardzo czytelny sposób. Przy instalacji urządzenia trzeba wybrać napięcie pracy 12 V / 24 V lub mieszany, np. 24 V obwód rozrusznika i 12V obwód zasilania pokładowego. Podłączenie odbywa się za pomocą zacisków z tyłu urządzenia. Moduł jest dopasowany do systemu modułowego Votronic. LCD Voltomierz S ma głębokość montażu tylko 18 mm pozwala na instalację w niemal dowolnej lokalizacji.
 

alt      LCD  Voltomierz  / Amperomierz S

alt  alt

Moduł wyświetla dane operacyjne dla akumulatora i odbiorników : napięcia i prądy.
Tryb chwilowy do pomiaru przepływu prądu wyświetlany jest jako dokładna cyfrowa wartość, jak również w formie wykresu. Dzięki bardzo dokładnym pomiarom widoczne są duże pobory prądu jak również prądy utajone, kiedy wszystkie urządzenia są wyłączone. Możemy również obserwować skuteczność ładowania akumulatora. Prąd rozładowania oznaczany jest znakiem "-" .
W trybie woltomierza mamy dokładny pomiar napięcia akumulatora pozwalający nam kontrolować stan akumulatora - tak aby nie dopuścić do pełnego rozładowania, co jest bardzo szkodliwe dla akumulatora. Niezwykle silne spadki napięcia podczas podłączania odbiorników będą świadczyły o dużym stopniu zużycia akumulatora. Można temu zaradzić stosując moduły odsiarczające akumulator - regeneratory akumulatorów. Zbyt wysokie napięcie na akumulatorze w trakcie ładowania świadczy o wadliwej lub uszkodzonej ładowarce,moduł  pozwoli tu zapobiec zniszczeniu akumulatora. Wartość napięcia wyświetlana jest jako dokładna cyfrowa wartość, dodatkowy wykres słupkowy obejmuje zakres od 10,5 do 15 V i wizualizuje najbardziej interesujący zakres napięcia akumulatora. Podczas montażu musimy wybrać napięcie pracy 12 V lub 24 V.

Moduł jest dopasowany do modułowego systemu VOTRONIC ( identyczna wysokość 85 mm )
Mała głębokość montażowa zaledwie 18 mm umożliwia montaż w niemal dowolnej lokalizacji.
Wyświetlacz jest wyposażony w oświetlenie tła (do wyboru) . Wartości są bardzo czytelne, nawet z
dużej odległości i w słabych warunkach oświetleniowych .
Wydajność modułu jest odpowiednia dla przeciętnych odbiorników max. pobór prądu do 100 amperów (stały) lub do 200A w trybie chwilowym.
Uwaga :Woltomierz / Amperomierz S jest przystosowany do pracy z opornikiem pomiarowym dołączonym do zestawu. Nie wolno stosować innych oporników.

LCD Voltmeter/ Ammeter S
Napięcie pracy  12V lub 24V
Pobór prądu własny 1-30mA
Zakres napięcia 7-32V
Dokładność pomiaru 0.1
Max prąd   +/- ciągły 100A / 15min 150A / 7min 200A
Wymiary  80x85x21 mm

 

 

 

alt                    Computer Battery LCD

alt

Ile pozostało zasilania w moim akumulatorze pokładowym? Czy akumulator jest naprawdę naładowany do końca? Czy pobierana jest energia z akumulatora, mimo iż wszystkie odbiorniki są wyłączone?

VOTRONIC LCD Battery Computer S daje odpowiedź na te pytania - dokładnie w procentach (%) lub amperogodzinach (Ah) . Po naciśnięciu przycisku  informuje on wyczerpująco o chwilowym stanie ładowania baterii, ilości poboru prądu, a także napięcia akumulatora . Battery Computer S posiada  różne funkcje wyświetlania i wysoki komfort obsługi przez staranne rozplanowanie funkcji wyświetlacza. Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem  oferuje doskonałą czytelność, nawet z dużej odległości i przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Urządzenie jest stale połączone z " akumulatorem " , rejestruje i ocenia wszystkie procesy zachodzące na akumulatorze. Zlicza wszystkie prądy ładowania i rozładowania. Analizuje wielkość akumulatora, jego samo-rozładowanie, itp. Wszystkie te procesy są analizowane przez zaprogramowane schematy charakterystyk prądowych. Nawet najmniejszy prąd upływu jest wykrywany i rejestrowany . Ilość prądu, która jest w danej chwili do dyspozycji, obliczana jest z wartości zmierzonych prądów i wielkości akumulatora . Wynikiem tych obliczeń jest prawidłowe wskazanie stanu naładowania akumulatora ( ilość prądu , która jest nadal dostępna , dla odbiorników ), wynik podawany jest w formie amperogodzin (" Ah " ) , jak i w procentach ( "% " ) , a także w postaci paska poziomu.

LCD Battery Computer S jest odpowiedni dla wszystkich typów baterii (kwasowe , żelowe , AGM , itp) z 12 V i 24 V napięciem pracy . Są też wyświetlane chwilowe napięcie baterii ( " V " ) oraz chwilowy prąd poboru z baterii ( "A" ). Prądy pobierane przez odbiorniki są oznaczone znakiem minus „-” . Natomiast prądy ładowania są oznaczone znakiem "Charge " . Poza tym , istnieje również możliwość wyświetlania napięcia drugiego akumulatora , np. akumulatora rozruchowego.

LCD Battery Computer S wyposażony jest w swobodnie programowalne wyjście do kontroli,  nadzoru i ostrzegania. Może on na przykład być używany do automatycznego przełączania odbiorników, lub do emisji sygnałów ostrzegawczych . Punkt przełączania on/off może być ustawiany dowolnie, niezależnie od siebie w procentach ( % ) udostępniając dowolną funkcję przełączania. Po naciśnięciu przycisku istnieje możliwość przejścia w każdej chwili na ręczne sterowanie.
Przykład zastosowania : Automatyczna ochrona akumulatora przed całkowitym i szkodliwym rozładowaniem. Odbiorniki są wyłączane dokładnie według stanu naładowania akumulatora, na przykład, gdy stan naładowania jest mniejszy niż 25 % .
AWARYJNE -ON przycisk ten umożliwia ciągłość dostaw do priorytetowych odbiorców. W związku z tym, urządzenie może być również używane jako zdalnie sterowany główny wyłącznik akumulatora (on /off) z zabezpieczeniem przed całkowitym rozładowaniem.

Jeśli LCD Battery Computer S jest używany jako ochrona akumulatora i główny wyłącznik akumulatora, stosuje się dodatkowo przełącznik jednostkowy mocy VOTRONIC 40 lub 100.

Dopasowane do VOTRONIC modułowego systemu, (identyczna wysokość 85 mm) urządzenia są dostosowane do innych modułów. Mała głębokość montażu -  tylko 18 mm pozwala na instalację w niemal dowolnej lokalizacji .

Funkcje:

Napięcie akumulatora zarządu, od 7 do 32 V ( V) , dokładność pomiaru 0,1 V.

Umożliwia wyciąganie wniosków z zachowania baterii w razie zmian obciążenia i służy jako funkcjonalny woltomierz - przy ładowarkach, systemie solarnym ,itp. Jest to również migający sygnał ostrzegawczy w przypadku przepięcia .

Pomiar prądu ( + = ładowanie / - = rozładowywanie + / - . max. suma + / -1800A ( Ampery , w zależności od typu) dokładność pomiaru 0.1A kontrola rozładowania w wartościach bieżących (load) przez konsumentów, wskazanych przez znak "-". Kontrola ładowania w wartościach bieżących oznaczone " Charge ".

Pojemność baterii " Ah " ( pozostały ładunek w Amperogodzinach ) od 0 Ah (pusty) do pojemności nominalnej (pełna ) , max . 2000 Ah .

Pojemność baterii "%" (procent pozostały do dyspozycji) od 0% ( pusty) do pojemności nominalnej (full ) , 100% .

Napięcie akumulatora rozruchowego, (druga bateria) , 7 do 32 V ( V) , dokładność pomiaru 0,1 V.

Terminal wyjścia , swobodnie programowalne i dotykowe (PNP , napięcie pracy 12 V / 24 V , max. prąd 0,5) .

 

   alt                        Przełącznik mocy 40A lub 100A

alt                     alt

Bardzo pewne w działaniu moduły odłączające dużej mocy, wyposażone w bistabilne przekaźniki, umożliwiające odłączanie odbiorników o bardzo dużej mocy w połączeniu z bardzo niskim zużyciem własnym prądu. Szczególnie nadają się do współpracy z VOTRONIC LCD Computer Battery S jako całkowita ochrona systemu i włącznik akumulatora z 40A lub 100A mocą przełączania.

 


Przejdź do strony głównej

hity podstrony

 • CZUJNIK POZIOMU GAZU W BUTLI - BLUETOOTH DO SMARTFONA

  CZUJNIK POZIOMU GAZU W BUTLI - BLUETOOTH DO SMARTFONA

  MIERNIK POZIOMU GAZU W ZBIORNIKA DO SMARTFONA

  Bardzo dokładny miernik poziomu gazu w butli stalowej.Pomiar jest wyświetlany za pomocą smartfona lub tabletu za pośrednictwem łączności Bluetooth!

  320,00 zł290,00 zł brutto235,77 zł netto
  szt Do koszyka
 • ENDURO 2 napęd do przyczepy EM 4446

  ENDURO 2 napęd do przyczepy EM 4446

  Napęd ENDURO II generacji elektronika Quatro obsługuje 4 silniki wersja EM4446 nowość (drobne modyfikacje wersji EM4445)   Więcej o napędach do przyczep na stronie www.caravanmovers.pl     Zalety nowego modelu -  Nowa konstrukcja -  Bezpośredni…
  3 600,00 zł3 400,00 zł brutto2 764,23 zł netto
  szt Do koszyka
 • NAPĘD ENDURO Titanium 400 LIGHT

  NAPĘD ENDURO Titanium 400 LIGHT

  Nowość hiper lekki napęd
  wykonany ze specjalnych stopów.
  Waga zestawu szyn z dwoma silnikami to 32 kg.
  3 900,00 zł3 700,00 zł brutto3 008,13 zł netto
  szt Do koszyka
 • Klimatyzator dachowy A2000 Kronings

  Klimatyzator dachowy A2000 Kronings

  Nowe modele klimatyzatorów Kronings  Nowy dyfuzor wnętrza z diodami LED zintegrowanymi z przodu i z tyłu.  Wyjątkowo lekki klimatyzator ,około 15% lżejszy od konkurencji, aby jak najmniej obciążać pojazd Mocna i jedna z najcichszych agregatów, cichszy…
  6 600,00 zł5 490,00 zł brutto4 463,41 zł netto
  szt Do koszyka
 • Zbiornik LPG 27l. gazu jak butla 11kg

  Zbiornik LPG 27l. gazu jak butla 11kg

  Zbiornik przeznaczony do kamperów i przyczep podający gaz w fazie lotnej (nie płynnej jak w systemach do zasilania silników samochodowych).  Zestaw można tankować na stacjach gazowych LPG. Można go używać wyłącznie do gotowania i ogrzewania. Konstrukcja…
  1 100,00 zł990,00 zł brutto804,88 zł netto
  szt Do koszyka
 • Rower hybrydowy COMPACTA 14

  Rower hybrydowy COMPACTA 14

  Compacta 14

  Silnik 250 W 36V, bezszczotkowy

  Prosty, składany rower elektryczny, który mieści się w bagażniku samochodu i bez problemu można go zabrać ze sobą na różne wyjazdy. Składanie bez dodatkowych narzędzi, wygodna bateria w ramie!

  2 770,00 zł brutto2 252,03 zł netto
  szt Do koszyka
 • Rower hybrydowy Nord 28

  Rower hybrydowy Nord 28

  Compacta 14

  Silnik 250 W 36V, bezszczotkowy

  Prosty, składany rower elektryczny, który mieści się w bagażniku samochodu i bez problemu można go zabrać ze sobą na różne wyjazdy. Składanie bez dodatkowych narzędzi, wygodna bateria w ramie!

  4 950,00 zł brutto4 024,39 zł netto
  szt Do koszyka
 • Skuter elektryczny Foldie

  Skuter elektryczny Foldie

  Compacta 14

  Silnik 250 W 36V, bezszczotkowy

  Prosty, składany rower elektryczny, który mieści się w bagażniku samochodu i bez problemu można go zabrać ze sobą na różne wyjazdy. Składanie bez dodatkowych narzędzi, wygodna bateria w ramie!

  5 550,00 zł brutto4 512,20 zł netto
  szt Do koszyka
Systemy płatności
 • PayU
 • eserivce
 • PayPal
 • iMoje
 • PayU Raty
 • BGŻ
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Dane firmy
Allcamp Domik Piotr Lis
93-120 Łódź, Przybyszewskiego 199/205
NIP 7271009465
Regon 470800920
email allcamp@allcamp.pl
telefon 426542999
Kontakt
 • NIP: 7271009465
 • E-mail:sklep@allcamp.pl
 • Telefon42 654 29 99
  572 116 117
  601 329 836
 • Godziny działania sklepu------------------------------------- PN-PT 9.00-18.00 SOB 9,00 -13,00
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl