wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » MODUŁY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
0123
0
Kategorie
Zmiana języka
PolskiAngielskiRosyjski

MODUŁY ZARZĄDZANIA ENERGIĄVOTRONIC- URZĄDZENIA PERYFERYJNE

Bezpieczeństwo użytkowania i trwałość akumulatora

VOTRONIC urządzenia peryferyjne są właściwym wyborem dla odpowiedniego działania baterii w codziennym użytkowaniu . Działają w tle i zapewnia automatyczną kontrolę ładowania i samego akumulatora. Dla pojazdów turystycznych , łodzi , pojazdów interwencyjnych itp. akumulatory muszą dostarczać energię nawet podczas postoju pojazdów . Pojazdy te są w większości wyposażone w kilka akumulatorów które używane są oddzielnie dla jazdy i postoju. Rozróżnia się akumulatory rozruchowe i akumulator pokładowe. Akumulator rozruchowy jest odpowiedzialny za uruchomienie i początkowe poruszanie się pojazdu , podczas gdy akumulator pokładowy odpowiada za dostawę energii do urządzeń użytkowych. Aby zapewnić poprawne działanie każdego obwodu akumulatora i zasilania pojazdu, są stosowane różne sposoby ładowania akumulatorów.

Ładowanie akumulatorów w trakcie jazdy.
Separator VOTRONIC TRS
, kontroluje jednoczesne ładowanie wszystkich akumulatorów, zapewnienia jak najlepszej sprawności akumulatora rozruchowego i rozdzielanie energii w odpowiednim momencie w celu zapewnienia zasilania urządzeniom. TRS jako źródło ładowania obsługuje głównie alternator, ale również może rozdzielać prąd ładowania z ładowarek sieciowych, kolektorów słonecznych , generatorów spalinowych itd., które nie są wyposażone w drugi port ładowania.

Drugi problem mający duży wpływ na żywotność akumulatora to nadmierne rozładowanie.
Napięcie akumulatora poniżej 10,5 V powoduje uszkodzenia 12V akumulatora ołowiowego. Bardzo często jest to spowodowane przez urządzenia, które nie zostały wyłączone , lub przy długim postoju "ukryte prądy" w zakresie mA. Spowodowane takimi urządzeniami jak: zegary , panele kontrolne i jednostki w trybie stand-by . Odcięcie akumulatora w cel
VOTRONIC Battery Protector 40 i 100 u jego zabezpieczenia może odbywać się automatycznie. Moduły służy właśnie do kontroli i ochrony akumulatora przed zbyt niskim napięcia i przepięciami. Moduły automatycznie odłączają elektryczne urządzenia od baterii kiedy wykryją jakiekolwiek zagrożenie dla sprawności akumulatora. Taką samą funkcję spełnia również Votronic Battery Computer.

Kolejny problem to ochrona akumulatora przed zasiarczeniem.
Okres żywotności akumulatora w technologii ołowiowej jest przedłużony przy właściwej technologii ładowania i poprzez unikanie całkowitego rozładowania. Jednak stosując się do powyższych zasad zdarza się że akumulator jest okresowo obciążany mocniej niż jest to przewidywane w normalnej pracy, a pozostawiany bez doładowania na dłuższym postoju (praca sezonowa w przyczepie kempingowej). Modułu konserwacyjne Profit i Trainer przedłużają żywotność baterii poprzez „szkolenia”. Dzieki nim nie powstają siarczany kwasu w sprawnych akumulatorach. Likwidują też już powstałe siarczany kwasu co sprawia że akumulatory, które wcześniej były uznane za uszkodzone wracają do normalnej pracy. Oba urządzenia podłączane są bezpośrednio do akumulatora. Praca wrażliwych odbiorników lub urządzeń elektronicznych nie zostaną zaburzone. Oba urządzenia są odpowiednie dla każdego typu i marki akumulatora 12 V (kwasowy, żelowy, AGM).

 

OPIS URZĄDZEŃ

Rozdzielacz ładowania postojowego VOTRONIC StandBy.     PRZEJDŹ DO SKLEPU

Rozdzielacz służy do automatycznego rozdzielenia prądu ładowania. Powoduje powolne ładowanie akumulatora rozruchowego lub akumulatora pomocniczego. Stosowany gdy ładowarka sieciowa, kontroler ładowania solarnego lub generatora spalinowy są wyposażone w tylko jeden port ładowania. Modernizacja urządzenia jest bardzo prosta, przyłączamy go między akumulator pokładowy, a akumulatora rozruchowego lub akumulatora pomocniczy, bez konieczności zmiany okablowania. Jeśli ładowarka sieciowa działa i ładuje akumulator pokładowy, niewielka część prądu ładowania - w zależności od stanu naładowania akumulatora pokładowego- będzie przekazywana do drugiego akumulatora. To powolne ładowanie odbywa się automatycznie. Przegrzaniu drugiego akumulatora jest wykluczone, ponieważ napięcie ładowania jest zmniejszony o co najmniej 0,6 V, a prąd ładowania jest ograniczony do 2 A.

alt
 

Separator VOTRONIC Relay TRS      PRZEJDŹ DO SKLEPU

Podłącza się między akumulator rozruchowy i baterię pokładową. Łączy on w sobie możliwość ładowania akumulatorów z alternatora i ładowarki sieciowej. Tak aby jak najlepiej wykorzystać istniejące w samochodzie akumulatory. Podczas jazdy akumulator rozruchowy i bateria pokładowa ładowane są przez alternator. W razie potrzeby, zintegrowany wyłącznik przekaźnikowy, dostarcza również dużo prądu ładowania do akumulatora pokładowego. Podczas pracy na postoju - przekaźnik jest wyłączany, w przypadku zatrzymania silnika – zasilanie jest dostarczane z akumulatora pokładowego. Natomiast akumulator rozruchowy jest odłączony, utrzymując w ten sposób pełną zdolność rozruchową.

Podczas postoju z włączoną ładowarką sieciową 230V,  układem solarny lub generatorem spalinowym, akumulator pokładowy będzie ładowany w pierwszej kolejności. Kiedy tylko zostanie wystarczająco naładowany, nastąpi jednoczesne ładowanie akumulatora rozruchowego. Również w przypadku dłuższych okresów postojowych, przy ładowarkach zewnętrznych system nadzoruje akumulatory ( ładowanie podtrzymujące ) . Ta funkcja jest sygnalizowana za pomocą zielonej diody świecącej. Inteligentne przełączanie na ładowanie podtrzymujące zapewnia odpowiednie doładowanie akumulatora rozruchowego ( 0.1-3.5A - w zależności od odpowiedniego stanu naładowania). Moduł automatycznie zapobiega przeładowaniu akumulatora rozruchowego.

alt

 

Battery Protector 40, Battery, Protector 40 Silnik, Battery Protector 100

 

Moduły Battery Protector są połączane między baterię pokładową i rozruchową, i są odpowiednie dla wszystkich typów i marek akumulatorów ołowiowych (kwas , żel, AGM). Jednostki chronią akumulatora przed niebezpiecznym całkowitym rozładowaniem z winy użytkowników, oraz urządzeniami powodującymi powolne rozładowania, oraz przepięciami . Poza tym , można je stosować jako zdalnie sterowane wyłączniki akumulatora, za pomocą zewnętrznego wyłącznika np. na panelu.

Battery Protector 40 :     PRZEJDŹ DO SKLEPU

Prąd przełączania 40A, krótkotrwałe przeciążenie do 60A jest dopuszczalne.
Stanu przełączenia jest widoczny z zewnątrz
Awaryjne przełączenie jest możliwe na module lub przez zewnętrzny przełącznik
Reset automatyczny , gdy tylko napięcie akumulatora jest ponownie w normalnym zakresie ( ładowanie )
Bardzo niskie zużycie własne: mniej niż 3 mA (zgodnie z EN 13976 )
Solidne zaciski śrubowe dla przewodu akumulatora, przekroje kabli do 10 mm ²

Battery Protector 40 Rozruchowy:            PRZEJDŹ DO SKLEPU

Wykonanie z wyższym progiem odłączania, utrzymuje zdolność akumulatora do rozruchu silnika. Dopuszczony do pojazdów interwencyjnych tylko z jednym obwodem akumulatora według normy DIN EN 1789

alt

Battery Protector 100            PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

Wszystkie opcje jak Protector 40, ponatto :

Prądy przełączania 100A, krótkotrwałe przeciążenia do 180A są dopuszczalne.
Przełącznik zmiany napięcia pracy 12 V/24 V
Na podstawie zaprogramowanych schematów charakterystyki baterii ,inteligentnie oblicza punkt rozłączenia " pusty ". Tak by był odpowiedni dla zoptymalizowanego wykorzystanie mocy i ochrony akumulatora. Analizuje wielkość poboru prądu i odłącza akumulator wcześniej kiedy jest wysoki pobór prądu, lub później gdy pobór jest niewielki ( " ukryty " )
Trzy zdefiniowane progi odłączania, może je zmieniać ręcznie
Wyższe wartości dla obwodów tylko z jednym akumulatorem ( wg DIN EN 1789 dla pojazdów interwencyjnych)
wstępny alarm w Visual ( LED) oraz dźwiękowa sygnalizacja ( sygnał dźwiękowy , można wyłączyć ) , wczesne ostrzeganie pozwala użytkownikowi zareagować przed odłączeniem zasilania (np. uruchomienie silnika aby nie zostało wyłączone zasilanie kiedy pracuje ważne urządzenie )
Stałe połączenia przewodów baterii do śrub M6 , czapki ochronne zawarte w zestawie

alt

Akumulator PROfit       PRZEJDŹ DO SKLEPU

Votronic PROFIT  zostaje automatycznie aktywowany podczas ładowaniu akumulatora i automatycznie konserwuje i podnosi sprawność akumulatora podczas jazdy. W celu regeneracji  wysyła dodatkowy, bardzo krótki i silny prąd ładowania (około 8000 impulsów na sekundę). Prąd ten jest dostarczany do akumulatora w celu rozłożenia i usunięcia siarczanu nagromadzonego na płytach. Zostają też usunięte już istniejące uszkodzenia. Zapobiega to tworzeniu nowych kryształów siarczanu. Nawet słabe akumulatory wglądające na wadliwe, zostaną reaktywowane. W idealnym przypadku, jeśli bateria nie jest zbyt mocno uszkodzona, dawne wartości mocy i pojemności ładowania zostaną przywrócone. Impulsy te mogą także wspierać formatowanie nowych baterii. Dla uzyskania optymalnych pojemności akumulatora. PROfit akumulatorów VOTRONIC nadaje się do każdego typu i marki akumulatora 12 V (kwas, rozrusznik, żel, AGM).

alt

Akumulator Trainer      PRZEJDŹ DO SKLEPU

Trainer Akumulator VOTRONIC jest aktywny w czasie, gdy akumulator nie jest używany. Akumulacje siarki i inne efekty chemiczne powstające na powierzchni płyt akumulatora w trakcie spoczynku są zmniejszone. Bateria jest utrzymywana w dobrym stanie , gdy przez dłuższy czas nie jest używana. Akumulator jest chroniony przed przedwczesnym starzeniem i uszkodzeniami. Moduł pobudza akumulator do pracy poprzez bardzo silne i bardzo krótkie podwójne impulsy prądowe. Impulsy są dostosowane do oddawanej energii i stanu naładowania akumulatora . Jednak energia pobierana z baterii przez moduł jest proporcjonalnie bardzo niska, ponieważ impulsy są krótkie i w długich odstępach. Jeśli nastąpi podłączenie odbiorników lub ładowarki, Trainer przełączy się automatycznie w tryb pauzy . Zintegrowana funkcja diagnostyczna informuje moduł o stanach nadzwyczajnych pracy akumulatora , np. całkowitym rozładowaniu lub przepięciu.

Dwie diody informują :
Regeneracja

Ostrzeżenie , że ładowanie baterii jest wymagane

Trainer Battery VOTRONIC nadaje się do każdego typu i marki akumulatora 12 V (kwasowy, żelowy, AGM)

alt

D+ Simulator                                  PRZEJDŹ DO SKLEPU

Inteligentny sterownik do wykrywania procesu ładowania akumulatora 12V .

Gdy wymagane jest żeby dodatkowe urządzenia były uruchomione tylko i włączenie , podczas gdy silnik pojazdu pracuje (alternator dostarcza prąd). Również kiedy ładowanie akumulatora pokładowego wymaga integracji z akumulatorem rozruchowym poprzez załączenie przekaźnika, VOTRONIC D Simulator generuje napięcie sterujące do przekaźnika mocy.
Kolejne przypadki stosowania, jest kontrola dodatkowych urządzeń, które powinny być aktywowane , gdy bateria jest wystarczająco doładowywana , np. aktywacji klimatyzacji podczas jazdy, załączenie lodówki lub ogrzewania na 12V, sygnalizacja na tablicy rozdzielczej.

Moduł posiada inteligentną ocena napięcia progów załączenia, co pozwala uniknąć błędów kontroli w przypadku spadku napięcia . Dynamiczna analiza uniknie zmiany progów punku przełączania, podczas przełączania urządzeń o bardzo dużych obciążeniach (klimatyzacja, ...) . Sygnalizacja stanu przełączenia jest przez diodę LED . Układ elektroniczny jest zabezpieczony przed wilgocią . Prąd wyjścia sterującego wynosi 12 V / 0,5 A, jest odporne na zwarcia i przeciążenia.

alt

Przejdź do strony głównej

hity podstrony

 • CZUJNIK POZIOMU GAZU W BUTLI - BLUETOOTH DO SMARTFONA

  CZUJNIK POZIOMU GAZU W BUTLI - BLUETOOTH DO SMARTFONA

  MIERNIK POZIOMU GAZU W ZBIORNIKA DO SMARTFONA

  Bardzo dokładny miernik poziomu gazu w butli stalowej.Pomiar jest wyświetlany za pomocą smartfona lub tabletu za pośrednictwem łączności Bluetooth!

  320,00 zł290,00 zł brutto235,77 zł netto
  szt Do koszyka
 • Klimatyzator dachowy A2000 Kronings

  Klimatyzator dachowy A2000 Kronings

  Nowe modele klimatyzatorów Kronings  Nowy dyfuzor wnętrza z diodami LED zintegrowanymi z przodu i z tyłu.  Wyjątkowo lekki klimatyzator ,około 15% lżejszy od konkurencji, aby jak najmniej obciążać pojazd Mocna i jedna z najcichszych agregatów, cichszy…
  6 600,00 zł5 490,00 zł brutto4 463,41 zł netto
  szt Do koszyka
 • Przedsionek VillaHome Concept 300 do markiz Fiamma i Omnistor

  Przedsionek VillaHome Concept 300 do markiz Fiamma i Omnistor

  PRZEDSIONKI DO MARKIZ FIAMMA I THULE VillaHome Conceptn 300 Do markiz o długości 300cm Concept jest najlepszym rozwiązaniem, aby utworzyć zamknięte i przyjemne miejsce pod markizą. Panele boczne z oknem, systemem roll up, moskitierą i drzwiami z obu…
  3 800,00 zł brutto3 089,43 zł netto
  szt Do koszyka
 • Zbiornik LPG 27l. gazu jak butla 11kg

  Zbiornik LPG 27l. gazu jak butla 11kg

  Zbiornik przeznaczony do kamperów i przyczep podający gaz w fazie lotnej (nie płynnej jak w systemach do zasilania silników samochodowych).  Zestaw można tankować na stacjach gazowych LPG. Można go używać wyłącznie do gotowania i ogrzewania. Konstrukcja…
  1 100,00 zł990,00 zł brutto804,88 zł netto
  szt Do koszyka
 • Rower hybrydowy COMPACTA 14

  Rower hybrydowy COMPACTA 14

  Compacta 14

  Silnik 250 W 36V, bezszczotkowy

  Prosty, składany rower elektryczny, który mieści się w bagażniku samochodu i bez problemu można go zabrać ze sobą na różne wyjazdy. Składanie bez dodatkowych narzędzi, wygodna bateria w ramie!

  2 770,00 zł brutto2 252,03 zł netto
  szt Do koszyka
 • Rower hybrydowy Nord 28

  Rower hybrydowy Nord 28

  Compacta 14

  Silnik 250 W 36V, bezszczotkowy

  Prosty, składany rower elektryczny, który mieści się w bagażniku samochodu i bez problemu można go zabrać ze sobą na różne wyjazdy. Składanie bez dodatkowych narzędzi, wygodna bateria w ramie!

  4 950,00 zł brutto4 024,39 zł netto
  szt Do koszyka
 • Skuter elektryczny Foldie

  Skuter elektryczny Foldie

  Compacta 14

  Silnik 250 W 36V, bezszczotkowy

  Prosty, składany rower elektryczny, który mieści się w bagażniku samochodu i bez problemu można go zabrać ze sobą na różne wyjazdy. Składanie bez dodatkowych narzędzi, wygodna bateria w ramie!

  5 550,00 zł brutto4 512,20 zł netto
  szt Do koszyka
 • Hulajnoga elektryczna E-RIDER 350

  Hulajnoga elektryczna E-RIDER 350

  Compacta 14

  Silnik 250 W 36V, bezszczotkowy

  Prosty, składany rower elektryczny, który mieści się w bagażniku samochodu i bez problemu można go zabrać ze sobą na różne wyjazdy. Składanie bez dodatkowych narzędzi, wygodna bateria w ramie!

  2 500,00 zł brutto2 032,52 zł netto
  szt Do koszyka
Systemy płatności
 • PayU
 • eserivce
 • PayPal
 • iMoje
 • PayU Raty
 • BGŻ
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Dane firmy
Allcamp Domik Piotr Lis
93-120 Łódź, Przybyszewskiego 199/205
NIP 7271009465
Regon 470800920
email allcamp@allcamp.pl
telefon 426542999
Kontakt
 • NIP: 7271009465
 • E-mail:sklep@allcamp.pl
 • Telefon42 654 29 99
  572 116 117
  601 329 836
 • Godziny działania sklepu------------------------------------- PN-PT 9.00-18.00 SOB 9,00 -13,00
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl